Васпитно  образовни  рад у матичној школи се одвија у две смене, преподневној и поподневној.   Промена смена је на 15 дана.

Ученици у издвојеном одељењу у Виљуши похађају наставу  само у преподневној смени.

Распоред звоњења за ученике од I  до  IV  разреда

М   а   т   и   ч   н   а       ш   к   о  л   а       З   а   б   л   а   ћ   е Издвојено одељење Виљуша

ЧАС

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

1.

730  – 815 13301415

800  – 845

2.

820 – 905

1420 –  1505

850 – 935

3.

925 – 1010

1525– 1610

950 – 1035

4.

1015 – 1100

 1615– 1700

1040 – 1125

5. 1105 – 1150 1705– 1750

1130 – 1215

 

Распоред звоњења за ученике од V до VIII разреда

ЧАС

ПРЕПОДНЕВНА

СМЕНА

ЧАС

ПОПОДНЕВНА

СМЕНА

1.

730  – 815 1. 12451330

2.

820 – 905 2.

1335 –  1420

3.

920 – 1005 3. 1435– 1520

4.

1010 – 1055

4.

 1525– 1610

5.

1100 – 1145 5.

1615– 1700

6.

1150 – 1235 6.

1705– 1750

7. 1240 – 1325 7.

17551840