Директор: Мирко Божовић

Секретар: Гордана Драгутиновић и Магдалена Радибратовић

Биљана Крагуљац, педагог
 • Биљана Вујадиновић
 • Биљана Симовић
 • Биљана Стојанић
 • Марина Радојевић
 • Снежана Радовановић
 • Марија Грујанац
 • Биљана Бежанић
 • Мирјана Никетић
 • Гордана Лукић
 • Сњежана Милутиновић, професор математике
 • Лусија Симоновић, професор енглеског језика и књижевности
 • Јелена Ружичић, професор енглеског језика и књижевности
 • Зорица Ђаковић, професор српског језика и књижевности
 • Катарина Драгутиновић, мастер професор језика и књижевности
 • Срђан Јовић, професор физичке културе
 • Ненад Плазинић, професор технике и информатике
 • Снежана Ћериман, дипломирани биолог
 • Крстина Петровић, професор немачког језика и књижевности
 • Александра Ћосић Маринковић, дипломирани графичар ликовних уметности
 • Данијела Давидовић, дипломирани историчар
 • Ана Ракочевић Дамљановић, дипломирани физичар за општу физику
 • Кристина Максимовић,  наставник музичке културе
 • Драган Оцокољић, дипломирани биолог
 • Милијан Пауновић, дипломирани географ
 • Марина Ранковић,  дипломирани географ
 • Немања Радмилац, дипломирани математичар
 • Миланка Вукосављевић, дипломирани хемичар
 • Лела Томашевић, дипломирани графичар
 • Душко Симеуновић, дипломирани теолог
 • Љубиша Кићановић, дипломирани професор физичког васпитања и спорта
 • Ђорђе Матијевић, дипломирани теолог
 • Ивана Мачинко, мастер професор технике и информатике
 • Александра Јањић, мастер професор језика и књижевности
 • Славица Вукајловић, професор технике и информатике
 • Милорад Чворовић, дипломирани историчар
 • Љиљана Зарић
 • Зорица Ђаковић
Александра Симић, руководилац финансијско рачуноводствених послова
 • Слађана Тривановић
 • Зорица Станић
 • Љиљана Рабреновић
 • Санела Крџић
 • Снежана Ковачевић
 • Данијела Вучићевић
 • Драга Вучићевић
 • Драгица Тодоровић
 • Анђелка Филиповић
 • Мишко Златић
 • Владе Михаиловић