Конкурсна документација за огрев 2020.

posted in: Документа | 0

 

odluka o sprovođenju postupka javne nabavke ugalj 20

 

Kriterijumi za dodelu ugovora

model ugovora ugalj 2020

obrazac strukture ponudene cene

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

opis i specifikacije predmeta, rok isporuke uslovi izvršenja

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

opšti podaci o nabavci

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *