Март, месец српског језика

Поводом манифестације Март, месец српског језика, у нашој школи је организовано низ радионица у којима су учествовали ученици старијих разреда и ученици првог и другог разреда.

Актив наставника српског језика је у сарадњи са Огранком библиотеке у Заблаћу организовао низ радионица, које су извођене управо у Огранку. Ученици седмог и осмог разреда су, проналазећи синониме за издвојене лексеме, правили свој Речник синонима, а при његовој изради помоћ им је био Речник синонима и сродних речи Миодрага Лалевића. Друга група ученика је одабрала лексичке изразе, чијим значењем и настанком се бавила, а потом су на Ликовној секцији те изразе и илустровали. Трећа група ученика бавила се архаизмима, проналазећи речи којима смо заменили назив. Кроз радионице, ђаци су се упознали са Речником Матице српске, Етимологијским рјечником хрватскога или српскога језика Петра Скока.

У продуженом боравку манифестацијa је обележена у сарадњи са школском библиотеком са циљем да пробудимо интересовање код ученика првог и другог разреда за изучавање српског језика. Тако су реализоване три активности. Ученици су са библиотекаром и учитељицом израдили пано на тему Народне умотворине. Наставница и школски библиотекар су осмислиле и организовале квиз под називом Загонетало – одгонетало, када су ученици на веома симпатичан начин разговарали о брзалицама, питалицама, загонеткама. Свет фраза и фразеологизама је свет у који ови мали ђаци тек улазе.  Овог марта су се упознали са неким фразама и фразеологизмима, бавећи се њиховим значењем и њиховом употребом.