Директор: Мирко Божовић

Секретар: Гордана Драгутиновић

Административни радник: Дуња Бојовић

Биљана Крагуљац, педагог
 • Биљана Вујадиновић
 • Биљана Симовић
 • Биљана Стојанић
 • Марина Радојевић
 • Снежана Радовановић
 • Марија Грујанац
 • Биљана Бежанић
 • Мирјана Никетић
 • Гордана Лукић
 • Љиљана Зарић

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Зорица Ђаковић
 • Катарина Драгутиновић
  (замена: Јана Павловић)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 • Лусија Симоновић
 • Јелена Ружичић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 • Крстина Петровић
 • Ана Куртић

МАТЕМАТИКА

 • Ивана Ракочевић Недељковић
 • Ивана Радивојевић

ИСТОРИЈА

 • Стефан Радојковић

ФИЗИКА

 • Ана Ракочевић Дамљановић

БИОЛОГИЈА

 • Снежана Ћериман
 • Драган Оцокољић

ГЕОГРАФИЈА

 • Марина Ранковић

ХЕМИЈА

 • Миланка Вукосављевић

ТЕХНИКА И ТЕХМНОЛОГИЈА

 • Ненад Плазинић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 • Славица Вукајловић
 • Ненад Плазинић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Александра Ћосић Маринковић

МУЗИЧКА КУЛУТРА

 • Кристина Максимовић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 • Срђан Јовић
 • Љубиша Кићановић

ВЕРСКА НАСТАВА

 • Душко Симеуновић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 • Марина Ранковић
 • Катарина Драгутиновић
  (замена: Славица Вукајловић)
 • Снежана Ћериман
 • Биљана Бежанић
Александра Симић, руководилац финансијско рачуноводствених послова
 • Слађана Тривановић
 • Љиљана Рабреновић
 • Санела Крџић
 • Снежана Ковачевић
 • Данијела Вучићевић
 • Драга Вучићевић
 • Драгица Тодоровић
 • Анђелка Филиповић
 • Маријана Сенић
 • Рацо Плавшић
 • Никола Ћурчић