Измена конкурсне документације

ОШ „Владислав Петковић Дис“

Број: 900

Дана: 07.11.2019.године

Заблаће

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020.

Опширније

Конкурсна документација

ОШ „Владислав Петковић Дис“

Број: 896

Дана: 04.11.2019.године

Заблаће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020. године

Опширније

Позив за подношење понуда

Основна школа „Владислав Петковић Дис“
Заблаће
Број: 895
Датум: 04.11.2019.године
Јавна набавка број: 1.2.2/2019

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности …

Опширније

Дан здраве хране

У среду 16.октобра 2019.године у нашој школи обележен је „Дан здраве хране“.
Учешће у овој манифестацији узели су сви ученици и учитељи од првог до четвртог разреда..
У седмици која је претходила обележавању „Дана здраве хране“, учитељи су …

Опширније