Измена конкурсне документације

posted in: Документа | 0

ОШ „Владислав Петковић Дис“ Број: 900 Дана: 07.11.2019.године Заблаће ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020. … Continued

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

posted in: Документа | 0

ОШ „Владислав Петковић Дис“ Број: 896 Дана: 04.11.2019.године Заблаће КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020. године … Continued

Позив за подношење понуда

posted in: Документа | 0

Основна школа „Владислав Петковић Дис“ Заблаће Број: 895 Датум: 04.11.2019.године Јавна набавка број: 1.2.2/2019 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности … Continued