Обавештење за родитеље будућих првака

posted in: Вести, Упис | 0

Првог априла званично је почео упис у први разред за школску 2023/2024.годину и траје до 31.маја 2023.године.
Право на упис у основну школу стекла су деца рођена у периоду од 1. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.
Родитељи који желе да школске 2023/2024. године у први разред упишу децу рођену од 1. марта до 31. августа
2017. године достављају школи писани захтев и Извод из матичне књиге рођених, при чему се ради провера
спремности детета за похађање наставе.

Заказивање уписа могуће је обавити електронски, преко сајта Е-управе, или лично у основној школи.
Све потребне информације можете добити позивањем броја телефона 032/ 5813 012.

Потребна документа за упис школа набавља по службеној дужности, а то су:
 Извод из матичне књиге рођених
 Уверење о пребивалишту
 Потврда лекара о извршеном лекарском прегледу
 Уверење о завршеном Припремном предшколском програму

Родитељ/ старатељ доставља педагогу или секретару школе:
 ЈМБГ, име и презиме детета
 ЈМБГ, име и презиме једног родитеља
 Контакт телефон