Дан безбедног интернета

Поводом обележавања Дана безбедног интернета, у нашој школи је спроведена анкета за ученике од 5. до 8. разреда. Циљ анкете био је да сазнамо колико добро ученици наше школе познају правила за сигурно коришћење друштвених мрежа. У анкети је учествовало 85 ученика.

Анализирали смо ученичке одговоре и претворили их у проценте.

Да ли би имао нешто против да се сретнеш са неком особом коју су упознао преко интернета?

Да не би имало ништа против тога да се негде сретну одговорило је 84,71% анкетираних ученика, од чега је 28,20% ученика петог разреда.

Да ли међу пријатељима на мрежама имаш особе које не познајеш?

Од укупно анкетираних ученика, 32,57% је одговорило да имају особу коју не познају међу својим виртуелним пријатељима.

Да ли си чуо да је неко нод твојих другара трпео неко узнемиравање?

Потврдно је одговорило 23,57% анкетираних ученика.

Да ли си лично доживео узнемиравање преко интернета?

Од укупно анкетираних ученика, 18,82% је на ово питање одговорило потврдно.

Поводом резултата анкете, школа је предузела одређене мере. Родитељи су упознати са резултатима анкете, а на огласној табли школе постављени су корисни линкови у вези са безбедности на инетрнету. Једна од мера је и вршњачка едукацију, у склопу које ученици седмог и осмог разреда едукују млађе ученике кроз различите радионице. Вршњачки тим и ученички парламент осмислио је презентацију на тему Безбедност на интернету, која је представљена ученицима наше школе.

Безбедност на интернету